Det er 7 fellesvaskerier som brukes i henhold til gjeldende regler. Betaling for bruk av vasker i skjer på denne nettsiden, se egen link under. Påfylling kan også skje ved henvendelse til vaktmester.


Trykk på link nedenfor for påfylling av vaskekort: