Det samlede styret har ansvar for borettslagets ordinære drift. Styret har beslutningsmyndighet i alle saker som ikke er tillagt andre iflg. lover, forskrifter, vedtekter eller vedtak gjort i generalforsamling. Ved spørsmål henvend deg til styreleder. Kontaktinformasjon står på kontaktsiden.

generalforsamling ble avholdt 9. mai 2019

 

STYRET I MARIDALSVEIEN BORETTSLAG 2019:

Styreleder
Michael Terje N. Møller

Nestleder
Hans Arentz

Styremedlem
Charlotte Karlsen

Styremedlem
Magnus Christensen

Varamedlemmer: Ragnhild Aslaksen, Anne Kristine Dalene, Åsmund Sjelmo, Julia T. E. Ryvarden, Michelle Schneider

Valgkomite: Ingrid Øverås, Pål Fredrik Mitsem, Eva Nygaard

Styremedlem
Jørgen Dragseth


VALGKOMITEEN
 

Valgkomité
Ingerid Øverås
Maridalsveien 225A

Kjetil Bøhleregen
Maridalsveien 235A