Styret har i lengre tid arbeidet med å få på plass ladestasjoner for EL-biler til bruk for andelseiere i Maridalsveien Borettslag. Salget av EL-biler har den siste tiden økt kraftig, og styret ønsker å tilrettelegge for at beboerne enklere kan velge miljøvennlige alternativer.

Det er i første runde satt opp to ladestasjoner, som står mellom blokk 229 og 233. (parkeringsplassene nærmest velferdslokalet i 229). Plassene vil være skiltet med «Ladestasjon EL-bil». Om det viser seg at behovet strekker seg utover de to plassene, vil styret fortløpende vurdere å etablere flere ladestasjoner i borettslaget. Februar 2019 vedtok styret å utvide med fire nye lade-stasjoner. Arbeidet vil starte medio april. Info kommer.

I første omgang vil bruken være gratis. Før plassene tas i bruk må følgende gjøres:

  • Hente ladekort og P-skive hos vaktmester.

  • Sette seg inn i gjeldende regler for bruk at plassen.

Om det er spørsmål knyttet til bruk av ladestasjonene kan dere henvende dere til parkering@maridalsveien.no eller til vaktmester.