Dersom du ønsker å ha et dyr i leiligheten må du søke om dispensasjon. Søknadsskjema fås ved å kontakte styret: dyrehold@maridalsveien.no eller last ned Søknadsskjema

Generalforsamlingen vedtok 9.5.2017: ´Det må søkes styret ved ønske om anskaffelse av dyr eller ved ønske om å ta med allerede anskaffet dyr ved innflytting. Dokumentert allergi eller angst for dyret det søkes om blant en eller flere beboere i oppgangen, er normalt grunn til avslag. Dersom søknaden innvilges, opprettes en kontrakt mellom dyreeier og borettslaget. Dyreeier er forpliktet til å påse at dyret ikke er til sjenanse for naboene.´

Oversikt over godkjente dyr i borettslaget per 10. okt. 2017 (styret mottar gjerne innspill fra beboere for å oppdatere/korrigere listen):

Hunder:
mv 231 Berntsen
mv 227 B Blich
mv 225 C Haddal
mv 231 Skjetne
mv 225 C Krdzalic
mv 227 D Sørheim
mv 237 B Nguyen
mv 235 D Årteig
mv 225 A Hasvik