REHABILITERING AV BAD

(Oppdatert 04.10.2016)


For deg som ikke har mottatt økonomisk støtte:

  • Bemerk at støtte bare gis en gang pr. leilighet.
  • Borettslaget har en ordning, hvor det gis støtte til baderoms rehabilitering med i alt kr. 30 000,-. (NB OBOS fakturerer et administrasjonsgebyr for utbetaling av støtte.)
  • For at borettslaget skal kunne gi støtte, kreves det at gjeldende våtroms normer følges - og dessuten at søker oppfyller de forutsetninger borettslaget for øvrig har utarbeidet.
  • Selv om ikke alle har rehabilitert sine bad, er det viktig å presisere at det ikke er noe pålegg i borettslaget om å rehabilitere badet. Så lenge det ikke oppstår vannskade er det naturligvis ikke pålegg om å pusse opp bad med for eksempel opprinnelig standard fra byggeåret med to-komponent epoksymembran på gulv. Dette gjelder også bad som etterfølgende har vært pusset opp etter de til enhver tid gjeldende normer og regler.
  • I praksis betyr det for eksempel at et bad med opprinnelig standard fra byggeåret uten vannlekkasje er "lovlig", mens et bad som er blitt pusset opp i 2015 i strid med nåværende baderoms norm er "ulovlig" uansett om det oppstår vannlekkasje eller ikke.
  • Andelseier bør være klar over at forsikringsselskapene kan kreve erstatning fra eiere av leiligheter med bad som er pusset opp i strid med de til enhver tid gjeldende regler. Det vil si de regler som var gjeldende da badet ble renovert.
     

For deg som har en leilighet med rehabilitert bad:

Dersom du er ny andelseier og lurer på hvilke offentlige tilgjengelige dokumenter som ligger registret hos Plan- og bygningsetaten i Oslo, kan du søke på din adresse ved å gå inn på følgende link:

For de fleste leiligheter foreligger det en stor felles byggesak, men etter 2009, er det hovedsakelig mindre byggesaker – oftest en byggesak for hver enkelt leilighet.

Følgende leiligheter er registrert med ferdigattester:

Maridalsveien nr. 225:

(37 leiligheter av i alt 58 leiligheter, inkl. 2 sammenslåtte leiligheter)

Leil.nr. 149-150-151-152-154-157-158-159-160-249-251-252-253-254-255-259-260-349- 351-352-354-355-357-358-359-450-451-452-455-456-457-551-555-556-557-559-560

Maridalsveien nr. 227:

(48 leiligheter av i alt 60 leiligheter)

Leil.nr. 163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-261-262-263-266-267-268-269-270-271- 272-361-362-363-365-366-367-369-370-371-372-429-462-465-467-468-469-470-471-472-563-565-566-567-568-569-570-571-572

Maridalsveien nr. 229:

(38 leiligheter av i alt 49 leiligheter, samt 1 velferdslokale)

Leil.nr. 129-130-132-133-134-135-136-137-229-231-232-233-235-236-237-238-332-333-334- 336-337-338-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-530-531-534-536-537-538-531

Maridalsveien nr. 231:

(44 leiligheter av i alt 49 leiligheter, inkl. 1 sammenslått leilighet)

Leil.nr. 139-140-141-142-144-145-146-147-148-231-239-240-241-242-243-245-246- 247-248-339-340-341-342-344-345-346-348-439-440-441-442-443-445-447-448-539-540-541- 542-543-545-546-547-548-549

Maridalsveien nr. 233

(37 leiligheter av i alt 50 leiligheter)

Leil.nr. 101-103-104-105-106- 107-110-201-203-204-208-209-210-301-302-303-304-306- 307-308-309-310-401-402-403-405-406-407-408-409-501-502-503-505-507-508-509

Maridalsveien nr. 235

(48 leiligheter av i alt 59 leiligheter inkl. 1 sammenslått leilighet)

Leil.nr. 111-113-115-117-118-119-120-121-211-213-214-215-216-217-218-219-220-221- 222-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-411-412-414-415-418-419-420-422- 511-513-514-515-516-518-519-520-522

Maridalsveien nr. 237

(24 leiligheter av i alt 30 leiligheter)

Leil.nr. 123-125-126-127-224-225-226-227-228-323-324-325-326-327-423-424-425- 426-427-428-523-524-525-526